تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه0750000 17 0 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/06/06
توضیحات    15:4512:30سه شنبه15:4512:30یکشنبه0750000 17 15 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/06/07
توضیحات       16:0009:00پنج شنبه0750000 17 4 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/06/16
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه0750000 17 13 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/06/19
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه0720000 17 10 72Pre - TOEFL1396/06/26
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/07/10


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود