تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه0850000 25 25 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/05/14
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه0850000 25 24 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/05/18
توضیحات    20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0850000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/05/20
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0820000 غیر فعال 64Pre - TOEFL 21397/05/27
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0740000 20 20 64Pre - TOEFL 11397/06/03


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود