تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات    20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0750000 17 -1 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/04/31
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0720000 17 10 72Pre - TOEFL1396/05/07
توضیحات    16:4513:30چهارشنبه16:4513:30دوشنبه0750000 17 10 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/05/09
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/05/22
توضیحات       16:0009:00پنج شنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/06/16


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود