تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه0850000 20 11 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/07/02
توضیحات 19:1516:00شنبه19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه0820000 20 13 64Pre - TOEFL 21397/07/16
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0740000 20 17 64Pre - TOEFL 11397/07/21
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه0850000 20 17 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/07/26
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه0850000 20 19 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/07/29
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0960000 غیر فعال 64Pre - TOEFL 21397/08/05
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0740000 غیر فعال 64Pre - TOEFL 11397/08/05
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه01150000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/08/07
توضیحات    19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه01150000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/08/19
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه01150000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1397/09/01


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود