تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه0750000 17 4 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/09/02
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه0750000 17 10 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/09/05
توضیحات    19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/09/25
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه0720000 17 16 72Pre - TOEFL1396/09/26
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/10/03
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/10/14
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0720000 غیر فعال 72Pre - TOEFL1396/10/16
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/10/18


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود