تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات    20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه0750000 17 0 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/04/07
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه0750000 17 8 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/04/15
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه0720000 17 15 72Pre - TOEFL1396/04/18
توضیحات    20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/04/19
   20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/04/25
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0720000 غیر فعال 72Pre - TOEFL1396/05/07
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/05/29


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود