تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات    20:1517:00یکشنبه20:1517:00سه شنبه01150000 20 12 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/03/07
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه01150000 25 20 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/03/09
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0885000 غیر فعال 64Pre - TOEFL 11398/04/01
توضیحات 16:4513:30چهارشنبه16:4513:30دوشنبه16:4513:30شنبه0960000 20 17 64Pre - TOEFL 21398/04/01
توضیحات    20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه01380000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/04/03
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه01152000 غیر فعال 64Pre - TOEFL 21398/04/15
توضیحات    16:4513:30چهارشنبه16:4513:30دوشنبه201380000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/04/17
توضیحات    20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه01380000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/05/07


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود